Edvin Kallstenius (1881-1967)

Skriv ut

Edvin Kallstenius, född i Filipstad 29 augusti 1881, död i Stockholm 22 november 1967. Tonsättare och musikadministratör. Tog studenten i Helsingborg 1898 och fortsatte studeirena vid naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet 1898-1904. Sedan studerade han komposition vid Musikkonservatoriet i Leipzig 1904-07 för tonsättaren Stephan Krehl (1864-1924), varefter han bodde omväxlande i Lund och Leipzig fram till 1915, då han bosatte sig i Stockholm. Musikkritiker i Lunds Dagblad och Folkets Tidning i Lund 1908-10 samt i Svenska Dagbladet 1927-28. Musikbibliotekarie vid AB Radiotjänst 1928-46. Ledamot av Föreningen Svenska Tonsättares styrelse 1933-61, samt i STIM:s styrelse 1939-57. LMA.

-

Skrifter av tonsättaren

Edvin Kallstenius om sig själv, i Musikvärlden (1948)
Verket, exekutören och tonsättaren, i Musikvärlden (1949)
Original det enda "rätta"?, i Musikrevy (1950)
Min första symfoni mot bakgrunden av allmänna och speciella drag i mitt komponerande, i Modern nordisk musik (1957)
Musiktermer. 8. uppl. Stockholm (1986)

Bibliografi

Bengtsson, Ingmar (red.): Modern nordisk musik: fjorton tonsättare om egna verk. Stockholm (1957)
Castegren, Nils
: Kallstenius, Edvin i Svenskt biografisk lexikon, bd 20 (1973/75)
Franzén, A: artikel i Sohlmans Musiklexikon, band 3, s 758-759 (Stockholm 1976)
Hedwall, Lennart: 3 x Dalarapsodi, i Alfvéniana, 1997:1, s. 3-9
Liljefors, Ingemar: Till minnet av Edvin Kallstenius, i Musikrevy (1968)
Lindberg, Folke: Sveriges Radios musikbibliotek, en undersökning om dess tillkomst och första år, Svensk tidskrift för musikforskning (1961)
Reimers, Lennart: artikel i Die Musik in Geschichte und Gegenwart 7 (1958)
Seymer, William: artikel i Svenska Män och Kvinnor, band 4, s 162 (Bonniers förlag, Stockholm 1948)
Wallin, Nils L: Edvin Kallstenius, i Musikrevy (1952)
Wallner, Bo: Vår tid musik i Norden. Stockholm (1968)

Källor

Lunds universitetsbibliotek, Musik- och teatermuseet Stockholm, Musik- och teaterbiblioteket, Stockholms stadsarkiv, Teaterhistoriska museet Göteborg, Kungl. Musikaliska akademien (ledamotformulär nr 90)

Verköversikt

5 symfonier, 4 sinfoniettor, verk för orkester (bl a "Dalarapsodi", "Scherzo fugato", "Allegro sinfonico", "Tragisk uvertyr"), "Cavatina" för violin och orkester, "Sinfonia concertata" för piano och orkester, "Sonata concertante" för cello och orkester), 8 stråkkvartetter, kammarmusikverk (bl a Violinsonat e-moll op 7, Sonat för violoncell och orkester, Klarinettkvintett, Sonat för soloviolin op 62, Sonat för solocello), sånger med piano, sånger med orkester (bl a "Sångoffer"), verk för kör (bl a "När vi dö" — ett svenskt requiem, flera kantater)


Verk av Edvin Kallstenius

Detta är ej en komplett verkförteckning. Nedanstående verk är de som hittills inventerats.

Antal verk: 9