Fredrik Kjellstrand (1826−1898)

Musiken till Systersonen, Lustspel med Sång i 1 Akt

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomtstår okänt
  • Verktyp: Skådespelsmusik
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: Ca. 10-15 min

Soloröster/kör

Rollerna är Eva, Emma, Arvid och Kamrer Kock. Röstlägena är inte specificerade, men alla sångerna ligger i mellanläge. Alla vokalstämmor är noterade i g-klav.

Notmaterial/stämmor återfinns

Texthäfte i Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Arvid. Moderato Ess-dur 6/8
2. Eva. Allegretto F-dur 3/4
3. Kamrer Kock. Moderato A-dur 3/4
4. Emma. Andantino C-dur 4/4
5. Arvid. Allegro G-dur 6/8
6. Slutsång, alla.
I ett partitur med skisser finns även
Introduktion: Eva, Kamrer Kock. Moderato G-dur 4/4


Verkkommentar

Musiken består av korta sångnummer i en pjäs med talad dialog


Libretto/text

1. Den konsten är ej bland de ringa att kunna laga en smaklig soppa
2. Det var när Eric skulle resa ned till Akademin, för att på prestexamen läsa
3. Man har ögon till att se, man har öron till att höra
4. Jag minns dig än, när du från mig är borta
5. Ponera, här söker en ung jurist, med kunskaper, huvud, meriter
6. Ni redligen kämpat, och segern är vår