Per August Ölander (1824−1886)

Konung Davids 121sta Psalm för Bariton med accompagnement af Piano (eller Orgel) och Violoncell

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1870-1880
  • Verktyp: Röst och andra instrument
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Instrumentering (besättning)

Bar, pno (org), vc

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm, Elkan & Schildknecht, E.&S. 881 a

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Andante E-dur, 55 takter


Libretto/text

Konung Davids 121sta Psalm

Jag lyfter mina ögon upp till bergen
från hvilka min hjelp kommer.
Min hjelp kommer ifrån Herran,
Den himmel och jord gjort hafver
Han skall icke låta din fot slinta
Den dig bevarar han sofver ej.
Herren bevare dig,
Herren är ditt skygd,
öfver din högra hand
att ej solen skall skada dig om dagen,
eller månen om natten
Herren bevare dig ifrån allt ondt,
Han bevare din själ!
Herren bevare din ut- och ingång,
Från nu och i evighet!