• Tillkomstår: 1838
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P.D.A. Atterbom
  • Speltid: 1 min
  • Detaljerad speltid: 0'45 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva)

Exempel på tryckta utgåvor

A F Lindblad
Sånger och Visor vid Pianoforte
Gehrmans förlag, Stockholm

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C), 16 takter, varav 4 efterspel

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Ingår i samlingen Svenska Wijsor af Atterbom och skalden tillegnade


Libretto/text

Sommaren kommer till skogar och lunder

Med sina himmelsnycklar så blid;

Ropar: Vak upp till de ljufliga stunder

Allt, som förtvinat om vintertid!
All kreatur, I skog och i bur.

Fröjdas nu hvart efter sin natur.