• Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 2 min

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Nya sånger med forte-piano, Ord och musik af A. F. Lindblad, I. C. Hedbom, Stentryck af J. Meijer, Stockholm utan år

I samlingen A. F. Lindblads schwedische Lieder in deutsche Uebertragung mit Pianoforte-Begleitung, häfte 2, Schuberth & C:o, Hamburg / Leipzig / New York, utan år, volymen är försedd med svensk, tysk och delvis engelsk text, sången kallas Der einsame

I samlingen A. F. Lindblads sånger och visor för en röst med accompanjement af piano, häfte 2, Hirsch, Stockholm utan år

I samlingen Urania. Wald samling lätta sångstycken vid guitarre, häfte 1, J. C. Hedbom, Stockholm utan år


I häftet Svensk romanssång, Edition B, Sveriges körförbund / Gehrmans, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Andantino quasi Allegretto B-dur 3/8 64 takter


Libretto/text

År från år
kommer vår,
kommer sommar, höst och vinter.
Dag från dag
skådar jag
hur förgår både vår och vinter.
Dock, vad jag i mitt hjärta bär,
ingen det vet, ingen det ser.
Heliga flamma, visa ej dig,
o, lys i det tysta, dunkla för mig!
År kunna då
komma och gå;
mig stör ej sommarn, hösten och vintern.
Då hjärtat slår,
blommar min vår,
blommar om sommarn, hösten och vintern.