• Tillkomstår: Okänt
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Tonsättaren
  • Speltid: 2 min
  • Detaljerad speltid: 2'16 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva)

Exempel på tryckta utgåvor

I samlingen Lindblad, Sånger och visor vid pianoforte, Hirsch, Stockholm utan år, sången ingår i häfte 2 och har nr 57 i samlingen

I samlingen A. F. Lindblads sånger och visor, Hirsch, Stockholm utan år, sången ingår som nr 39

I häftet Minne af syskonen Wilhelmina, Maria och Franz Neruda, utan förlag, ort och år

I bibliotek för gitarr, häfte 2, Hirsch, Stockholm utan år

I samlingen Swedish Songs, Cramer & Co, London utan år

Gerhmans, Stockholm 1936

I samlingen Svensk Romanssång, Edition A, Sveriges Körförbund, Stockholm 1937

Beskrivning av verket

Poco Allegretto F-dur 2/4 56 takter

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva (inloggning på Spotify krävs)


Libretto/text

O, ljuva sommarfläkt,
som mina kinder smeker!
O! huru svalt och täckt
din kyss min tinning rört!
Ditt glada sus jag hör,
då du med blomstren leker,
och mera skön du gör
den dröm, som nyss du stört.
Hör, vilken sång
ur sjö och skogar klingar!
Ack, tysta smärtan ned,
som än min ande tvingar!
Kom, milda sommarfläkt!
Av dina vingar täckt,
ingen glädje jag begär,
men ro mig blott beskär!
Hör, vilken röst i dina suckar talar!
O! hur mitt kvalda bröst
du tjusar och hugsvalar!
Far, milda sommarvind!
Hälsa till björk och lind!
Deras frid jag gjuta fick
men blott ett ögonblick.