Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

"Tyst, låts om ingenting!"

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1850-1860
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Alida
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

• Ingår i "Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER", Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, kopierad från ovanstående originalutgåva 2008

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto con moto A-dur 6/8, 36 takter


Libretto/text

"Tyst. låts om ingenting!"

När ingen hör mig, mången gång
Jag stämmer upp min lilla sång.
Då låts jag som jag hade snille,
Som om jag kunde hvad jag ville.

Men kommer någon, då tyst, ack tyst!
Men kommer någon, ja, kommer någon,
då tyst, tyst, tyst, tyst
låts om ingenting
låts om ingenting
låts om ingenting
Var tyst!

Då sväfvar jag dit längtan för,
Och kära rösters hviskning hör.
Än jag i tysta skuggan klagar,
De sköna, sälla, flydda dagar.

Men kommer någon, ja, kommer någon,
då tyst, tyst, tyst, tyst
låts om ingenting
låts om ingenting
låts om ingenting
Var tyst!