Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Pianostycke [fiss-moll]

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Den 22 december 1872"
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, s. 139-140. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Allegretto fiss-moll 4/4 (C), 36 takter