Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

2 [Deux] Quatuor [= 2 (Deux) Quatuors?, denna i C-dur, otryckt], Quartetto II:do

Skriv ut

1. Allegretto con espressione
2. Minuetto - Trio: Presto - D.C. Menuetto
3. Andante
4. Finale: Sostenuto alla breve — Allegro — Fuga: Lento - Allegro — Thema di Fuga: Lento — Allegro

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Fru Magdalena Petterssons Gåva 1929: stämmor, ej partitur?

Beskrivning av verket

1. Allegretto con espressione C-dur 3/4 /:82 takter:/182 takter, totalt 264 takter.
2. Minuetto G-dur 3/4 /:23 takter://:51 takter:/Trio: Presto g-moll /:22 takter:/124 takter, D.C. Menuetto [sic] 74 takter, totalt 294 takter (inkl. D.C.).
3. Andante a-moll 3/4 1 takt/:24 takter:/40 takter, totalt 65 takter.
4. Finale: Sostenuto alla breve C-dur 6 takter, attacca Allegro 3/4 /:16 takter:/126 takter, attacca Fuga: Lento 2/4 123 takter, attacca Allegro 3/4 /:16 takter:/126 takter, attacca Thema di Fuga: Lento 2/4 11 takter, Allegro 3/4 42 takter, totalt 466 takter.


Verkkommentar

2 kvartetter i samma handskrift, G-dur och C-dur. För att komplicera allting kallas denna kvartett no 4 i autografsamlingen!