• Tillkomstår: Förlagsavtal 27 juli 1936
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg
  • Arrangemang/bearbetning: Arrangerad för manskör av Hugo Alfvén 1936
  • Speltid: 2 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Stockholm 1936, CG 2820. Gehrmans kvartett-bibliotek, 164
Sångarförbundet, 5. Stockholm 1948, CG 2820

  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autograf saknas

Beskrivning av verket

Adagio 2/4 C-dur /: 12 takter :/ 12 takter, totalt 24 takter


Libretto/text

Tanke, se hur fågeln svingar
under molnet lätt och fri;
även du har dina vingar,
och din rymd att flyga i.

Klaga ej att du vid gruset,
som en fånge, binds ännu.
Lätt som fågeln, snabb som ljuset,
mer än båda fri är du.

Är det gladt på jorden, vida
bland dess fröjder glad också!
Är det sorgligt, ila bort
till högre världar då.