Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Quartett [F-Dur, ej tryckt]

Skriv ut

1. Allegro non troppo ma grazioso
2. Allegretto un poco vivace
3. Tempo di Menuetto — Trio — D.C. Tempo di Menuetto
4. Allegro

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Stämmor i egenhändigt manuskript finns i ett skinninbundet material med stämpeln: "Mazerska Qvartett Sällskapet".

Beskrivning av verket

1. Allegro non troppo ma grazioso F-dur 3/4 /:66 takter:/140 takter, totalt 206 takter.
2. Allegretto un poco vivace B-dur 3/8 398 takter.
3. Tempo di Menuetto F-dur 3/4 /:24 takter://:36 takter:/4 takter, Trio /:24 takter://:40 takter:/ D.C. Tempo di Menuetto 60 [?, de 4 sista takterna i Menuetten förefaller svåra att sluta med, bättre att sluta med den andra reprisen?] takter, totalt 188 takter [inkl. D.C. utan de sista 4 takterna].
4. Allegro F-dur 6/8 1 takt/:72 takter:/144 takter, totalt 217 takter.


Verkkommentar

I Mazers stämmaterial bär denna kvartetts 1:a violinstämma påskriften "Uteslutes". Den bär numret 5 i bläck, men i blyerts numret 10.