1. Allegro.
2. Larghetto.
3. Menuetto — Trio — Menuetto D.C.
4. Allegretto vivace.

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Levande musikarv, Stockholm 2021. Kritisk utgåva av Cristian Marina.
Stämmor tryckta 1911 hos C.G. Röder, Lit. Etabl., Leipzig. Ej partitur.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Stämmor finns i Lindblads autograf, i ett material stämplat Mazer.

Beskrivning av verket

1. Allegro G-dur 4/4 (C) /:107 takter:/200 takter, totalt 307 takter.
2. Larghetto C-dur 3/8 162 takter.
3. Menuetto g-moll 3/4 /:26 takter://:42 takter:/, Trio G-dur 24 takter, 1 takt, Menuetto D.C. senza replica 68 takter, totalt 161 takter (inkl. D.C.).
4. Allegretto vivace G-dur 4/4 (C) 24 takter/:8 takter:/87 takter, Ess-dur 24 takter, G-dur 104 takter, totalt 247 takter.


Verkkommentar

Stämmor finns i Lindblads autograf, stämplade Mazer. Denna kvartett bär ordningstalet 1 i bläck, men nr 6 i blyerts.