1. Allegro
2. Larghetto
3. Allegretto — Più vivo — D.C. Tempo I:o
4. Allegro ma non troppo

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 20-25 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stämmor tryckta 1911 hos C.G. Röder, Lit. Etabl., Leipzig. Ej partitur.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Beskrivning av verket

1. Allegro C-dur 6/8 /:80 takter:/216 takter.
2. Larghetto F-dur 3/8 156 takter.
3. Allegretto C-dur 3/4 /:24 takter://:79 takter:/, accellerando 4 takter, Più vivo 252 takter, D.C. Tempo I:o senza repl.(24+79 takter).
4. Allegro ma non troppo C-dur 4/4 (C) 420 takter.