Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Kvartett N:o 6 [Ess-dur, tryckt som N:o 5]

Skriv ut

1. Allegro
2. Larghetto
3. Menuetto: Allegro — Trio — Menuetto D.C.
4. Allegro ma non troppo quasi Allegretto

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: 22 min
  • Detaljerad speltid: 22' (Nya Stenhammarkvartetten)

Exempel på tryckta utgåvor

Stämmor tryckta 1911 hos C.G. Röder, Lit. Etabl., Leipzig. Ej partitur.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Bo Wallner. "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 46, 50-51 (om Lindblads kvartetter och annan kammarmusik: s.43-51).

Beskrivning av verket

1. Allegro Ess-dur 4/4 (C) /:66 takter:/125 takter.
2. Larghetto Ass-dur 4/4 (C) 43 takter, a-moll 28 takter, Ass-dur 17 takter.
3. Menuetto: Allegro Ess-dur 3/4 /:16 takter://:62 takter:/Trio Ass-dur 92 takter. Menuetto D.C. sensa [sic] replica (16+62 takter).
4. Allegro ma non troppo quasi Allegretto Ess-dur 2/4 226 takter.


Verkkommentar

Förvirrande är, att Wallner kallar stråkkvartetten i Ess-dur, som är tryckt som nr 5, för nr 6 och "den ofullbordade" stråkkvartetten i A-dur, som är tryckt som nr 6, för nr 7, medan däremot det citat från A-durkvartetten "nr 7" han ger på s 48 inte återfinns i den tryckta nr 6! "Även Homeros tar sig ju en lur ibland"?

Men nu har jag förklaringen: Kvartett N:o 5 i F-dur trycktes aldrig, istället trycktes kvartetterna N:o 6 och 7 som N:o 5 och 6! F-durkvartetten finns endast i manuskript!

Klas Gagge