Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Kvartett N:o 7 [A-dur, tryckt som N:o 6, ofullbordad]

Skriv ut

1. Allegro vivace.
2. Andante grazioso.
3. Menuetto: Allegro — Trio: Più lento grazioso — Menuetto D.C.

  • Tillkomstår: ?
  • Verktyp: Stråkkvartett
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Stämmor tryckta 1911 hos C.G. Röder, Lit. Etabl., Leipzig. Ej partitur.

Notmaterial/stämmor återfinns

Statens musik- och teaterbibliotek

Litteraturhänvisning

Bo Wallner. "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 47-49 (?), 49-51 (om Lindblads kvartetter och annan kammarmusik: s.43-51).

Beskrivning av verket

1. Allegro vivace A-dur 4/4 (C) /:48 takter:/2 takter, C-dur 36 takter, A-dur 12 takter, F-dur 20 takter, A-dur 30 takter.
2. Andante grazioso F-dur 3/4 54 takter, A-dur 20 takter, F-dur 44 takter.
3. Menuetto: Allegro A-dur 3/4 /:52 takter://:C-dur 40 takter, A-dur 54 takter:/1 takt, Trio: Più lento grazioso D-dur 3/8 /:8 takter://:28 takter:/, Menuetto D.C. (52+92 takter).


Verkkommentar

Förvirrande är, att Wallner kallar stråkkvartetten i Ess-dur, som är tryckt som nr 5, för nr 6 och "den ofullbordade" stråkkvartetten i A-dur, som är tryckt som nr 6, för nr 7, medan däremot det citat från A-durkvartetten "nr 7" han ger på s 48 inte återfinns i den tryckta nr 6! "Även Homeros tar sig ju en lur ibland"?

Men nu har jag förklaringen: Kvartett N:o 5 i F-dur trycktes aldrig, istället trycktes kvartetterna N:o 6 och 7 som N:o 5 och 6! F-durkvartetten finns endast i manuskript!

Klas Gagge