Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Frondörerna eller En dag under partistriderna i Paris år 1649. Historisk komedi med sång i 3 Akter

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1823-35; Enligt brev från Lindblad till Malla Silfverstolpe omarbetades verket efter de första uppförandena 1835 (bl a lade han till baletter) och det gavs igen i februari 1836 och blev då "mycket vänligt mottagen" (till skillnad från 1835; se Boltenstern)
  • Verktyp: Operett / Sångspel
  • Textförfattare: Enligt librettot: "Bearbetning efter 'La maison du Rempart, ou une Journée de la Fronde' av Mélesville" (pseudomym för Anne-Honoré-Joseph Duveyrier). Översättning till svenskan av N. J. Cervin-Steenhoff.
  • Uruppförande: "Uppförd på Kongl. Theatern första gången den 11 Maj 1835" (enligt librettot)

    Enligt librettot: M:ll Ch. Ficker (Hertiginnan af Longueville), Hr Habicht (Markis de Jarsay), Hr Almlöf (De Bellievre), Hr L. Kinmanson (Mathieu), M:ll Westerdahl (Didier) [sic], M:ll M. Ficker / [senare] M:ll J. Lind (Georgette), Hr F. Kinmanson (Perinet), Hr Håkansson (Alain), Fru Bock (Martine)
  • Speltid: Ca. 120-180 min
  • Detaljerad speltid: Ca 3 timmar (enligt operaffischen från 1835)

Instrumentering (besättning)

3*.2.2.2 / 2.2.3**.0 / timp / str
(picc, alto tbn, bass tbn)
[I N:o 22, Finale krävs 3 flöjtister]

Soloröster/kör

Hertiginnan af Longueville, syster till prinsen af Condé (sopran)
Markis de Jarsay, kapten vid gardet (tenor)
de Bellievre, parlaments-president (talroll)
Mathieu, klädeshandlare (bas)
Didier, hans son (sopran) [sic]
Georgette, hans brorsdotter (sopran)
Perinet, sekreterare, löjtnant vid ett borgare-kompani (bas)
Alain, Mathieu's trädgårdsmästare (baryton)
Martine, Mathieu's hushållerska (alt)

Frondörer, Hoffolk, Parlaments-ledamöter, Mathieu's grannar och vänner, Soldater, Folk

Solister: 3 sopraner (Hertiginnan, Didier, Georgette), 1 alt (Martine), 1 tenor (Markisen), 1 baryton (Alain), 2 basar (Mathieu, Perinet), 1 talroll (de Bellievre)

Kör: Manskör (T.B.B., T.T.B.), Blandad kör (S.S.T.B.)

Exempel på tryckta utgåvor

Librettot finns tryckt av Isaac Marcus, Stockholm 1860 (ingår som nr 63 i Teater. Första samlingen. 61-70; D 872:3 i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (sammanbundet med andra verk i D 872:1-10)
Librettot ingår även i Ivar Hallströms klaverutdrag, Abr. Hirsch, Ed. nr. 952 (enligt Boltenstern daterat 1860)

Notmaterial/stämmor återfinns

Handskrivna stämmor, partitur i autograf, tryckt libretto och klaverutdrag (inkl libretto) finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Operetter F 25 (partitur)

Litteraturhänvisning

Boltenstern, Thomas: Frondörerna och Kungliga Teatern 1823-58 (Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1975)
Sainte-Aulaire, "Histoire de la Fronde" (1827; 2:a uppl. 1860), Chéruel, "Histoire de France pendant la minorité de Louis XIV" (1879-80), och
Challamel, "Histoire anecdotique de la Fronde" (1860)

Beskrivning av verket

Händelsen föregår i Paris uti Mathieu's hus vid vallen nära Porte-Neuve.

Ouvertyr: Adagio D-dur 4/4 (C)

Akt I
Theatern föreställer ett rum hos Mathieu. Dörrar i fonden och på sidorna. Till höger ett fönster inåt staden. Till venster en pulpet med kontors-böcker [sic].

Scen 1: Då ridån går upp äro Georgette och Martine sysselsatta, den förra med nystning, den senare med spinnande. Didier exercerar midt på theatern. Alain kommer in och hänger mössan på pulpeten. Han sysselsätter sig med korgflätning. Didier, Georgette, Martine, Alain [N:o 1, 2, 3]
Scen 2: Mathieu kommer in (klädd till hälften som borgare, till hälften som soldat med en lång värja hängande i ett bredt gehäng och pik i handen). Alain och Martine gå ut. Mathieu kysser Georgette på pannan. Georgette går. De förre, Mathieu [N:o 4]
Scen 3: Mathieu ropar efter Georgette. Han går. De förre (utom Georgette)
Scen 4: Didier ensam
Scen 5: Hertiginnan (maskerad) kommer hastigt in på scenen. De gå ut. Didier, Hertiginnan [N:o 5]
Scen 6: Markisen (maskerad, insvept i en mörk kappa) kommer hastigt in på scenen. Han går afsides. Markisen
Scen 7: Mathieu kommer in utan att bli varse Markisen. Mathieu ställer sig vid pulpeten, Markisen är på andra sidan rummet (utan att ses av Mathieu). Markisen stiger fram, kastar af sig kappan och borttar masken. Han trycker Mathieus hand. Markisen lägger hatt och handskar på pulpeten. Mathieu, Markisen [N:o 6]
Scen 8: Georgette kommer in. Man klappar på porten. Georgette ser ut genom fönstret. Mathieu och Markisen gå ut genom venstra sidodörren. De förre, Georgette [N:o 7]
Scen 9: Georgette ensam. Perinet utanför. Georgette, Perinet
Scen 10: Georgette, Perinet
Scen 11: Mathieu räcker handen åt Perinet. Georgette går. De förre, Mathieu
Scen 12: Perinet tar fram ett papper innehållande en förteckning på redlige Frondörer, som frivilligt bidragit till truppers värfvande emot Mazarin och ber Mathieu skriva under. Mathieu, Perinet
Scen 13: Chor (bakom scenen), Markisen (i dörren), Perinet (genom fönstret). Mathieu (vid fönstret) vänder sig om och varseblir Markisen, springer emot honom. Mathieu skriver under papperet. Perinet skyndar ut. Choren (utanför) så småningom aflägsnande sig. Georgette tillsluter fönstret. Mathieu för Markisen bort med sig. De förre, Georgette, Markisen [N:o 8]
Ridån faller.

Akt II
Theatern föreställer en orangeri-salong hos Mathieu. Glasdörrar i fonden utåt trädgården. Till höger ett kabinett. Till venster ingång i en korridor. På båda sidor i rummet träd och blommor i lådor och krukor. Ett bord och trädgårdsstolar.

Scen 1: Hertiginnan, klädd i domino med half-mask, framme på scenen, ser med oroliga blickar åt dörren. Didier och Alain stå vid dörren åt fonden, se ut och lyssna. Didier sätter fram en stol åt Hertiginnan. Han går ut på ena sidan och Alain på den andra. Hertiginnan, Didier, Alain [N:o 9]
Scen 2: Hertiginnan allena. hon sätter sig, och efter några ögonblicks tystnad aftager hon masken. Hertiginnan [N:o 10]
Scen 3: Didier kommer in. Under riturnellen [sic] faller Didier på knä och kysser Hertiginnans hand. Georgette kommer in. Hertiginnan, Didier, Georgette [N:o 11]
Scen 4: Georgette skriker till. Didier för in hertiginnan i kabinettet och tillsluter dörren. Han springer emot Georgette. De förre, Georgette
Scen 5: Didier och Georgette skynda ut. De förre, Hertiginnan (i kabinettet), Mathieu, Markisen
Scen 6: Mathieu pekar mot korridoren åt venster. Markisen går ut genom den. Mathieu, Markisen
Scen 7: Mathieu ställer i ordning bord och stolar. Alain bär in ljus, papper och pennor, och går igen. Mathieu (Alain, Chor) [N:o 12]
Scen 8: Mathieu, Presidenten, Fröndörer och Hofmän inträda hvar efter annan, maskerade. Maskerna aftages. Mathieu, Presidenten, Fröndörer, Hofmän
Scen 9: Markisen stänger korridordörren. Alla sätta sig. Tystnad. De förre, Markisen
Scen 10: Hertiginnan gläntar på kabinettsdörren. I det hon varseblir de församlade, drar hon igen dörren. Markisen visar några papper. Hertiginnan öppnar dörren emellanåt för att lyssna. Förste frondören tar upp ett papper ur fickan. Markisen ögnar igenom listan och ser Mathieus namn. Mathieu blir förvirrad, stiger upp, bemödar sig att le. Markisen uppfordrar honom att skriva en penninganvisning, vilket han gör. Alla resa sig upp. Alla omgifva Presidenten, som nu uttalar sig, föraktligt. Han går. De förre, Hertiginnan
Scen 11: Mathieu går ut. De förre (utom Presidenten)
Scen 12: Alla ställa sig omkring bordet. Hertiginnan synes vid dörren. - De underteckna traktaten. Didier syns i fonden. Han går af och an bland Frondörerna. Dörren öppnas, Hertiginnan träder ut. Alla Frondörerna påsätta åter sina masker. De förre (utom Mathieu), Didier [N:o 13, 13 1/2]
Scen 13: Hertiginnan (med halvmask) för handen till masken. Markisen hejdar henne, talar i hemlighet med Frondörerna. Alla gå. De förre, Hertiginnan
Scen 14: En stor, väl eklärerad [sic] danssalong. Många masker.
Ballett [sic] (noter saknas i partitur och klaverutdrag)
Man hör en knall. Hertiginnan stadnar [sic]. Man hör straxt derefter tre kanonskott på afstånd. Starkt buller utanför. Didier för Hertiginnan åt sidan. Mathieu, Georgette, Markisen, Hertiginnan, Didier, Frondörerna (maskerade)
Scen 15: Mathieu, som under slutet af dansen aflägsnat sig, kommer springande med Georgette och Alain. Oredligt buller utanför. De förre, Mathieu, Georgette, Alain
Scen 16: Herrar och Damer i balkostymer. Markisen bland Frondörerna på ena sidan; Hertiginnan med Didier på den andra, gömda af folkhopen. Soldater inträda med Perinet i spetsen. Han ställer upp dem. Allmän förvirring. Alla göra en rörelse att bege sig bort. Soldaterna, som omgifva utgångarne, fälla bajonetterna. Gruppering. De förre, Perinet, Soldater, Folk [N:o 14]
Ridån faller.

Akt III
Theatern föreställer Mathieus trädgård. Till höger en terassformig mur, som utgör en del av stadsvallen vid Porte Neuve, hvilken synes på sidan öfver muren mellan träden. I fonden en lägre mur åt gatan. Till venster ingången till boningshuset. - Morgongryning.

Scen 1: Hertiginnan kommer från högre sidan, Georgette från boningshuset. Hertiginnan fattar Georgettes hand. Hertiginnan, Georgette [N:o 15]
Scen 2: Didier kommer springande. Hertiginnan tar af sig kappan och ger Didier den tillika med masken. Didier kläder om sig. De förre, Didier
Scen 3: Markisen kommer, utan att se Didier. Han blir varse Didier, förundras. Didier svarar med förställd röst. Hertiginnan gömmer sig bakom ett träd. Didier aftager masken. Markisen blir förvånad. Han går. De förre, Markisen [N:o 16]
Scen 4: Hertiginnan och Georgette komma fram. De gå. Didier, Hertiginnan, Georgette [N:o 17]
Scen 5: Didier ensam. [N:o 18]
Scen 6: Markisen och Mathieu komma ut från boningshuset. Mathieu är vresig. Markisen går in. Mathieu ropar efter Markisen, går in. Didier, Markisen, Mathieu
Scen 7: Hertiginnan kommer, klädd som Didier. Alain har kommit med en repstege och fastgjort den på muren. Didier, Hertiginnan (Alain)
Scen 8: Mathieu kommer med lykta i handen. Didier blåser ut ljuset i lyktan. Markisen hviskar Didier i örat; denne ger lösen åt Hertiginnan. Mathieu omfamnar Hertiginnan. Hon stoppar något i Mathieus ficka. Hertiginnan klättrar öfver muren. Didier går. De förre, Mathieu, Markisen [N:o 20]
Scen 9: Mathieu är på Theatern, Markisen på muren. Mathieu ropar efter Hertiginnan. Skyltvakten hörs utanför. Tystnad. - Man hör ett böss-skott [sic]. Mathieu faller utmattad på trappan till huset. Trumhvirflar [sic]. Markisen stiger skyndsamt ned. Alain går. Mathieu, Markisen, Alain, Skyltvakten
Scen 10: Perinet kommer, åtföljd af en fackelbärare. Frondörer hörs utanför scenen. Folk, beväpnadt med käppar, pikar och värjor stiger upp på muren i fonden och vältrar ner stenar, under det man bultar utanför. Muren rasar här och der. Folket störtar från flera håll in på scenen, lyfter sina vapen och hotar Mathieu, som kryper ihop och är utom sig af rädsla. De förre, Perinet, En fackelbärare, Folk/Frondörer [N:o 21]
Scen 11: Markisen har värjan i hand. Alla peka på Mathieu. Mathieus stämma darrar. Han pekar på den nedrasade muren. De förre, Folk, En folkanförare
Scen 12: Didier kommer. Mathieu springer emot honom. De förre, Didier, Georgette
Scen 13: En soldat kommer skyndsamt in. Mathieu tar upp en näsduk för att aftorka pannan, då en biljanterad snusdosa faller ur fickan, och omslaget lossnar. Perinet pekar på dosan. Mathieu lutar sig ned för att upptaga den. Markisen tar upp omslaget. Han läser Hertiginnans tack till Mathieu, tilltalar Mathieu med vrede och anklagar honom för att vara i komplott med henne. Folket omgifva Mathieu och lyfta vapnen i höjden. Didier, Georgette, Alain, Martine ber om nåd för Mathieu. Man hör ropas utom scenen: Fred! Fred! Fred! Fred! Markisen går under förvirringen. De förre, En soldat, En af folket
Scen 14: Presidenten kommer, åtföljd af flera Parlaments-ledamöter och Hoffolk. Presidenten pekar på Mathieu och tackar honom för att han kunnat fly ut från Paris. Folket upplyfta Mathieu på sina armar. De sätta honom ned. Musiken förkunnar processionens annalkande.
Finale [instrumental]: Tempo di Marcia, D-dur 4/4 (C)
Folket delar sig åt fonden.
Theatern uppfylles af folk, som kommer att åskåda processionen. Man hör ropas: Drottningen! Drottningen! Mathieu och hans barn stiga upp på muren vid ena sidan. Träd och fönster äro uppfyllda af folk. Man hör skott och klockringning. Folket strör blommor och viftar i luften med lagerqvistar. Vid slutet af Chören synas processionens pager och härolder vid Porte Neuve bakom den nedrasade muren. De förre (utom Markisen), Presidenten, Parlaments-ledamöter, Hoffolk, Barn (Drottningen) [N:o 22]
Ridån faller.


Verkkommentar

Enligt Boltenstern, Thomas: "Frondörerna och Kungliga Teatern 1823-58" var det kronprins Oscar (sedermera kung Oscar I) som gav Lindblad uppslaget att sätta musik till Mélesvilles "Frondörerna". (Kronprinsen var f ö elev till Lindblad.)

Från december 1860 till slutet av oktober 1861 gavs verket ytterligare nio gånger och därefter först vid invigningen av det nya operahuset i Stockholm den 19 september 1898. Efter de båda föreställningarna 1898 gavs det inte sceniskt igen förrän 1975 (Operakomedianternas gästspel på Södra Teatern, Stockholm).

"Fronden [fråŋden], fr. la Fronde (eg. slunga), kallades, antagligen efter de små slungor Paris' gatpojkar brukade i sina slagsmål, den period af oroligheter, som rådde i Frankrike under Ludvig XIV:s minderårighet från aug. 1648 till 1653. De voro hufvudsakligen riktade mot premiärministern Mazarin och började med en strid mellan hofvet och parlamentet. Mazarins stora inflytande, oordningen i finanserna, missbruken i förvaltningen och den växande skattebördan hade länge vållat stort missnöje. /.../ Enda följden af frondeupproren var [dock], att konungamakten blef fullkomligt enväldig" (enligt Nordisk familjebok, Stockholm 1908).

Jenny Lind fick sin första sångroll i "Frondörerna".


Libretto/text

N:o 1 (Trio): Gevär på ax'l! - Ett, tu! (Didier, Georgette, Martine)

N:o 2 (Romans, första kupletten): Hon kan förleda, hon kan röra (Didier)
(Romans, andra kupletten): O, att i strid för denna sköna (Didier)

N:o 3 (Duo): Min herre, nej, ni dölja vill (Georgette, Didier)

N:o 4 (Aria): Uti mitt hus befaller jag (Mathieu)

N:o 5 (Duo): Ack, rädda mig! O, skynda bara! (Hertiginnan, Didier)

N:o 6 (Duo): Mina pengar vandra vida (Mathieu, Markisen)

N:o 7 (Trio): Hvad nu? Hvem är det? (Mathieu, Georgette, Markisen)

N:o 8 (Final): Min Onkel, midda'n väntar! (Georgette, Mathieu, Perinet, Markisen, Chor bakom scenen)

N:o 9 (Trio): Du mig beskyddar ... du mig döljer? (Hertiginnan, Didier, Alain)

N:o 10 (Aria): Ack, mången gång, när faran hotar (Hertiginnan)

N:o 11 (Trio): Jag er riddare får vara? O hvad lycka, o hvad fröjd! (Didier, Hertiginnan, Georgette)

N:o 12 (Aria med Chör): Hur otroligt, Muntert, roligt, att bli statsman så burdus! (Mathieu, Chor af inträdande gäster)

N:o 13 (Duo med Chör): Tyst, tyst! Hör, hör! (Markisen, Didier, Chor af Frondörer)
N:o 13 1/2 (Cavatina): I sanning, ja vår hertiginna! Ack hvilken fasa! (Hertiginnan, Didier, Markisen, Fröndörer) [inlagd i partituret] 

N:o 14 (Final): Himmel, bullret tycks sig öka (Chor af de inträdande, Alla)

N:o 15 (Duo): Kärleken är en Gud med vingar (Hertiginnan, Georgette)

N:o 16 (Trio): Skönheten ej Kan dölja sig; nej (Markisen, Hertiginnan, Didier)

N:o 17 (Trio): I er vård jag mig då ger (Hertiginnan, Didier, Georgette)

N:o 18 (Romans): När jag dig såg, du sköna qvinna (Didier)

N:o 19 (Duo): I denna drägt, i nattens timma (Hertiginnan, Didier)

N:o 20 (Qvartett): Stilla! Var stilla nu, tyst, tyst! (Mathieu, Didier, Markisen, Hertiginnan)

N:o 21 (Trio med Chör): Olycklige, hvad har du gjort? Din son man gripit har. (Perinet, Mathieu, Markisen, Chor af Frondörer [utanför scenen])

N:o 22 (Slutchör): Till ditt folk du återvänder, Höga drottning, hell dig, hell! (Folk)