Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 2. Sjömanssång

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt nothäftet utgavs sången för första gången 1824.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C. S. F. v. Zeipel [Carl Samuel Fredrik von Zeipel (1793-1849)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Tempo giusto d-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Vid vindars sång Och klingande böljors fradgande gång

2. Min fader log, Men solen gick ner, och moder min dog