Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 5. Felicias sång (Lycksalighetens ö)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt nothäftet utgavs sången för första gången 1824.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P. D. A. Atterbom [avser Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Affettuoso E-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Säg mig, vackra bi, du lilla,
Hvart du vill så arla tåga?

2. Ännu darrar, ännu blänker
Öfver ängen dagg i ringar

3. Blomstren, sömniga och trötta,
Än mot sina örngått [sic] lutas

4. Endast jag, med vakna sinnen,
Går vid bäcken med min cittra

5. Men ditt vingpar står ej stilla!
Men du flyger och du tågar!

6. Ack, dig honings [sic] trånad qväljer!
Hvila! Hvad kan flygten duga?

7. Känner du min kärlek? Henne
Af hvars blickar solen bländas?

8. På den rosenröda munnen
Af mitt lif, mitt väl, min flicka