Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 6. Svanhvits [Svanvits] sång (ur Lycksalighetens ö)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt nothäftet utgavs sången för första gången 1824.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: P. D. A. Atterbom [avser Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)]
  • Speltid: 4 min
  • Detaljerad speltid: 3'31 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Adagio con espressione fiss-moll 4/4 (C)

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Sången finns även i sättning för blandad kör a cappella (S.A.T.B.). Se vidare separat registrering av den versionen.

Nothäftet innehåller: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. Stilla, o stilla! Somna från storm och snö!

2. Stunderna ila, Snart du den sista ser

3. Skuggan låt gömma Allt, hvad du njöt och led

4. Domna blott, domna! Snön är din västa vän

5. Tystna då, tystna, Töm i en suck din själ!