Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 1:sta delen. 7. Sångaren / Der Sänger

Skriv ut
  • Tillkomstår: Enligt nothäftet utgavs sången för första gången 1824.
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Goethe [avser Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1585
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Allegretto ma non troppo G-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 1. Den första förlusten / Erster Verlust, 2. Sjömanssång, 3. Berg och dal, 4. Ungmön i lunden på jagtnätet band, 5. Felicias sång, 6. Svanhvits sång, 7. Sångaren / Der Sänger, 8. Pröfningen, 9. Sven i Rosengård, 10. Den bergtagna, 11. Hertig Silfverdal, 12. Jungfrun i blåa skogen, 13 a+b. Liten Karin, 14. Hafsfrun, 15. Riddar Olle, 16 a+b. Neckens polska, 17. Nordländarns minnen, 18. Herr Carl eller Klosterrofvet, 19. Brandvaktsrop, 20. En ung flickas morgonbetraktelse, 21. Nära, 22. Fjerran, 23. Sotargossen, 24. En sommarmorgon, 25. Gammalmodig visa, 26. I dalen, 27. På berget, 28. Bröllopsfärden, 29. För evigt, 30. Den ensamma


Libretto/text

1. "Derutanföre hvilket ljud Sig tränger till mitt öra. / "Was hör' ich draussen vor dem Thor, Was auf der Brücke schallen?

2. Jag helsar er, I riddare, Och er, I sköna tärnor! / "Gegrüsset seid mir, edle Herrn, Gegrüsst ihr schönen Damen!

3. Nu silfvertonerna han slår, Och sina ögon sluter / Der Sänger drückt die Augen ein Und schlug die vollen Töne

4. Den kejdan anstår icke mig, Den anstår riddarns pansar / "Die goldne Kette gieb mir nicht, Die Kette gieb den Rittern

5. Min sång är fri lik fågelns sång, Som lundens prakt förskönar / Ich singe, wie der Vogel singt, Der in den Zweigen wohnet

6. Han gömmer fyllda remmaren. "O dryck, som tjusning väcker! / Er setzt es an, er trank es aus. "O Trank der süssen Labe!