Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Symfoni C-dur [Nr 1] (Simphonie C-dur)

opus 19

Skriv ut

I. Allegro con brio
II. Presto
III. Adagio e molto cantabile
IV. Allegro molto

  • Tillkomstår: 1831-32 (enligt det tryckta partituret)
  • Verktyp: Symfoni
  • Uruppförande: 1832 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); 1831 (enligt Sohlmans Musiklexikon, band 4, 1977)
  • Speltid: Ca. 30-40 min
  • Detaljerad speltid: 38'48 (enligt Musica Sveciae MSCD 501)

Instrumentering (besättning)

2.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp /str

Exempel på tryckta utgåvor

Edition Suecia (partitur) [Ed. nr. saknas; likaså de flesta besättnings- och tempoangivelser]
Äldre tryckt stämmaterial finns också i Musik- och teaterbibliotekets samlingar (Ed. nr. 6066). [Förlagsuppgift saknas, men enligt anteckning i ett handskrivet partitur som finns som fotokopia i bibliotekets samlingar är detta ex förlaga till tryck hos Breitkopf et Härtel, Leipzig. Möjligen avser Ed. nr. 6066 samma förlag.]

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

I. Allegro con brio C-dur alla breve
II. Presto C-dur 3/4
III. Adagio e molto cantabile F-dur 2/4
IV. Allegro molto C-dur 2/4

Länkar

Lyssna till verket på Musica Sveciaes utgåva MSCD 501 (inloggning på Spotify krävs)