Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano [sången "Wårt Land" innehåller även sättning för manskvartett a cappella]

Skriv ut

No 1. Wårt Land
No 2. Fänrik Stål
No 3. Ur Molnets Broder ("Nu är åsan i min stuga bruten)
No 4. Ur Molnets Broder ("Dottren tog den fallnes hand och sade")
No 5. Veteranen
No 6. Löjtnant Zidén
No 7. Torpflickan
No 8. Sven Dufva
No 9. Von Konow och hans korpral
No 10. Den döende krigaren
No 11. Otto von Fieandt
No 12. De tro dragonerne
No 13. Sandels
No 14. Döbeln vid Jutas
No 15. Fältmarskalken
No 16. Gamle Hurtig
No 17. Kulneff

  • Tillkomstår: Utgavs 1856 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: [efter] Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedikation: "Till Johan Ludvig Runeberg" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 30-40 min

Soloröster/kör

[T.T.B.B. i "Wårt Land", versionen för manskvartett a cappella; se vidare separat registeringen av denna sång]

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr 753

Beskrivning av verket

No 1. Varmt, ej för långsamt A-dur 4/4 (C)
No 2. Mildt G-dur 3/4
No 3. Klagande A-dur 4/4 (C)
No 4. (tempobeteckning saknas) D-dur 4/4 (C)
No 5. Med ädel stolthet D-dur - h-moll 2/4
No 6. Marschmessigt fiss-moll 2/4
No 7. Upprördt och smärtsamt F-dur 3/4
No 8. Fromt och stilla, ej för långsamt G-dur - g-moll 4/4 (C)
No 9. Trottsigt [sic] G-dur 4/4 (C)
No 10. Med stilla och varmt uttryck A-dur 2/4
No 11. Humoristiskt F-dur 2/4
No 12. Hurtigt ciss-moll 2/4
No 13. Mycket lifligt men ej oroligt F-dur 4/4 (C)
No 14. Enkelt, allvarligt F-dur 4/4 (C)
No 15. Med ett nästan talande karakteristiskt föredrag F-dur 2/4
No 16. Marsch Ess-dur 2/4
No 17. Vildt a-moll 4/4 (C)


Libretto/text

No 1. Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord!

No 2. Till flyttad tider återgår Min tanke än så gärna

No 3. Nu är åsen i min stuga bruten, Sköden på min teg af hagel härjad

No 4. Ej med klagan skall ditt minne firas

No 5. Han reste sig ansenlig I stugans skymda vrå

No 6. Det var den tappre löjtnant Zidén, Han hade sin egen sed

No 7. Red mig en graf, O moder kär, Min lefnads dag är liden

No 8. Sven Dufvas fader var sergeant, afdankad, arm och grå

No 9. "Och har jag icke dragit dit upp ur dyn"

No 10. Försvunnen var en blodig dag, Det var på Lemos strand

No 11. Från Christiania var en man, Otto Fieandt hette han

No 12. Stål, så hette en, den andra Gick i fällt [sic] med namnet Lod

No 13. Sandels han satt i Pardala by, Åt frukost i allsköns ro

No 14. Herr prosten talte: "Döbeln är en hedning"

No 15. Gladt i Frantzila ett jubel Ljöd från Cronstedts lägerställen

No 16. Aldrig brusto ord i bivuaken [sic], Der den gamle Hurtig blott var med

No 17. Och efter qvällen räcker till, Och minnet ger oss glädje än