Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Wårt Land (No 1. ur Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Utgavs 1856 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: [efter] Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedikation: "Till Johan Ludvig Runeberg" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr 753

Beskrivning av verket

(tempobeteckning saknas; "Varmt, ej för långsamt" i versionen för röst och piano) C-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Se vidare registreringen av "Fänrik Ståls Sägner satta i Musik för Sång vid Fortepiano"


Libretto/text

Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord!
Ej sänks en dal, ej sköljs en strand,
Ej lyfts en höjd mot himlens rand,
Mer älskad än vår bygd i nord,
Än våra fäders jord.