Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 82. Aftonen

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1845? (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Erik Johan Stagnelius (1793-1823)
  • Speltid: 3 min
  • Detaljerad speltid: 2'34 (enligt Musica Sveciaes CD-utgåva)

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1598
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Andante pastorale F-dur 9/8

Länkar

Lyssna till sången på Musica Sveciaes utgåva (inloggning på Spotify krävs)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 58. Bekännelse, 59. I behåll, 60. Afskedssång, 61. Hjertats vaggsång, 62. Fåfäng varning, 63. "Bland viden i dalen djupa", 64. "Som mörka bäcken rinner", 65. Föresats, 66. I Maj 1844, 67. Till Sophie, 68. En dagakarls visa, 69. Vaggvisa, 70. Den skeppsbrutne, 71. Slåttervisa, 72. Den öfvergifna, 73. Ny kärlek, 74. Flickan vid vattnet, 75. Om hösten, 76. Mitt lif, 77. Dödgräfvarsång, 78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom", 79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton, 80. Illusion, 81. Hon skrifver, 82. Aftonen, 83. "Jag lefver väl som en dufva"


Libretto/text

Aftonen nalkas; I skuggornas hägn
Dalarna svalkas Af perldaggens regn