Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 120. Diclytra [Dielytra] formosa (Trädgårds-lyran)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1868 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Thekla Knös (1815-1880)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Adagio F-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 103. Erik Gustaf Geijer [sic], 104. "Hvar är mitt hem?", 105. A [sic] une femme, 106. Tröstung, 107. Till Enkefru Anna E. Geijer, 108. Hon hvarken hör eller ser, 109. Tvekan, 110. Vid barnens aftonbön, 111. Efter läsningen af en tendensdikt, 112. Till godheten, 113. Tidigt om morgonen, 114. En qvinna vid sitt arbete, 115. Nattviolen, 116. Naturbetraktelse, 117. Uplandsflickan, 118. Sagan, 119. Tillegnan till en vän, 120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran), 121. Efter solnedgången, 122. Mognadt förstånd, 123. Förtröstan, 124. Der schlummernde Amor, 125. Önskan i salongen, 126. Visiter, 127. Aftonstämning, 128. Reminiscens

Titeln till Nr. 120 förekommer i flera former i olika uppslagsverk - som 'Dielytra', 'Diclytra' och 'Diclythra' [Formosa]. Ett annat namn på växten är Fänrikshjärta.


Libretto/text

[1.] Vackra, lilla blomster! bild
Af ett såradt, slutet hjerta! 

[2.] Solens blick, så varm, så rik,
Under gör på våra ängar 

[3.] Selma! håll ej du med tvång
Känslan stängd inom ditt hjerta