Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 136. Sven Dufva

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1856 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Fromt och stilla, ej för långsamt - Lifligare och mera oroadt G-dur - g-moll - G-dur 4/4 (C)

(Enligt nottrycket: "Vid dessa sånger ur Fänrik Ståls Sägner öfverlemnas åt sångaren att, allt efter poesiens vexlande innehåll, modifiera tempo, samt bestämma f, p, cresc., dim., m.m.")


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 129. Vårt land, 130. Fänrik Stål, 131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten", 132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas", 133. Veteranen, 134. Löjtnant Zidén, 135. Torpflickan, 136. Sven Dufva, 137. Von Konow och hans korporal [sic], 138. Den döende krigaren, 139. Otto von Fieandt, 140. De två dragonerne, 141. Sandels, 142. Döbeln vid Jutas, 143. Fältmarskalken, 144. Gamle Hurtig, 145. Kulneff


Libretto/text

[1.] Sven Dufvas fader var sergeant, afdankad, arm och grå

[2.] Om gubben haft förstånd, han sjelf, att dela med sig af

[3.] Sven Dufva växte opp likväl, blef axelbred och stark

[4.] "I Herrans namn, du arme son, hvad skall af dig väl bli?"