Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 141. Sandels

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1856 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Mycket lifvligt, men ej oroligt F-dur 4/4 (C)

(Enligt nottrycket: "Vid dessa sånger ur Fänrik Ståls Sägner öfverlemnas åt sångaren att, allt efter poesiens vexlande innehåll, modifiera tempo, samt bestämma f, p, cresc., dim., m.m.")


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 129. Vårt land, 130. Fänrik Stål, 131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten", 132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas", 133. Veteranen, 134. Löjtnant Zidén, 135. Torpflickan, 136. Sven Dufva, 137. Von Konow och hans korporal [sic], 138. Den döende krigaren, 139. Otto von Fieandt, 140. De två dragonerne, 141. Sandels, 142. Döbeln vid Jutas, 143. Fältmarskalken, 144. Gamle Hurtig, 145. Kulneff


Libretto/text

[1.] Sandels han satt i Pardalaby,
Åt frukost i allsköns ro 

[2.] Sandelse han satt och smorde sitt krås,
Åt friskt som om intet händt [sic] 

[3.] Sandels han såg på den komne förströdt:
"Bevars! ni är varm som en ugn

[4.] Sandels han fällde sin gaffel, han teg,
Brast ändtligt i gapskratt ut