Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 145. Kulneff

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1856 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Speltid: Ca. 5-10 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Vildt a-moll 4/4 (C)

(Enligt nottrycket: "Vid dessa sånger ur Fänrik Ståls Sägner öfverlemnas åt sångaren att, allt efter poesiens vexlande innehåll, modifiera tempo, samt bestämma f, p, cresc., dim., m.m.")


Verkkommentar

Kulneff avser den ryske generalmajoren Jakov Petrovitj Kulnev (1763-1812)). 

Nothäftet innehåller: 129. Vårt land, 130. Fänrik Stål, 131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten", 132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas", 133. Veteranen, 134. Löjtnant Zidén, 135. Torpflickan, 136. Sven Dufva, 137. Von Konow och hans korporal [sic], 138. Den döende krigaren, 139. Otto von Fieandt, 140. De två dragonerne, 141. Sandels, 142. Döbeln vid Jutas, 143. Fältmarskalken, 144. Gamle Hurtig, 145. Kulneff


Libretto/text

[1.] Och efter qvällen räcker till,
Och minnet ger oss glädje än 

[2.] Att kämpa, kämpa nätter, da'r,
Det var för honom tidsfördrif 

[3.] Och älska var hans hjertas lust,
Och lika fritt som snabbt hans val 

[4.] Du skulle sett hans anletsdrag!
Än fins på mången hyddas vägg