Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 185. Helsningssång (Helsnings-sång)

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1871-1872 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); jfr dock verkkommentaren nedan
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. F. Lindblad
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Andante - Più agitato, ma non troppo presto - andante B-dur - b-moll - B-dur 3/4


Verkkommentar

Enligt nottrycket är sång Nr. 185 "Skrifven för Fredrika Andrées första uppträdande efter hennes återkomst till Sveirge år 1859. På grund af några af sångerskans fader för det tillfället skrifna verser."

Nothäftet innehåller: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] Den blida, sköna sångarön,
Som speglar sig i Östersjön 

[2.] Mitt unga hjerta tidigt slog
Vid vallhorns ljud ur dal och skog

[3.] Dock, en längtan tog mig;
Kanske den bedrog mig