Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 186. "Tyst, låts om ingenting!"

Skriv ut
  • Tillkomstår: Ca 1871-1872 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon); jfr dock verkkommentaren nedan
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Alida [sic; avser möjligen Alida Knös (1786-1855), mor till författaren och poeten Thekla Knös)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Allegretto con moto A-dur 6/8


Verkkommentar

Nothäftet innehåller: 146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm, 147. Lifvets saga, 148. Vår-rim, 149. Segelsång, 150. Bostället, 151. Den gamle lotsen, 152. Våren kommer, 153. Min förtröstan, 154. Skaldekonsten, 155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn, 156. Resan, 157. Neckrosen, 158. Den första lärkan, 159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV, 161. Sylvias visa, 162. Det sägs, 163. Hvar?, 164. Spinnvisa, 165. Ensamhet, 166. Barnatro, 167. Vårdagsgryning, 168. Källsökaren, 169. Flyktingen, 170. Sken och ljus, 171. På afstånd, 172. Furien och engeln, 173. Sågqvarnen, 174. Vissna blommor, 175. Sagorna, 176. Regnbågen, 177. Midsommarnatt, 178. På nattlig is, 179. På sveden, 180. Klostergården, 181. Aprilnarri, 182. Fosterländsk sång, 183. Vallhjons sång, 184. Mitt läseri, 185. Helsningssång, 186. "Tyst, låts om ingenting", 187. Venez, mon enfant, 188. Tonen, 189. I barndomshemmets trädgård, 190. Min mammas förklädsband


Libretto/text

[1.] När ingen hör mig, mången gång
Jag stämmer upp min lilla sång 

[2.] Då sväfvar jag dit längtan för,
Och kära rösters hviskning hör