Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1866
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: A. F. Lindblad
  • Dedikation: "Skrifven för Mina Gelhaar för hennes sista uppträdande å Kgl. Stora Teatern den 31 juli 1866
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1583

Notmaterial/stämmor återfinns

Häftet finns för fri nedladdning hos Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

(Tempobeteckning saknas) C-dur 3/4


Verkkommentar

Mina Gelhaar avser operasångerskan Vilhelmina Gelhaar (1837-1923)

Nothäftet innehåller: [191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft", [192]. "Wie kannst du ruhig schlafen", [193]. "So hast du ganz und gar vergessen", [194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht", [195]. "Wir haben viel für einander gefühlt", [196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein, [197]. "Morgens steh' ich auf und frage", [198]. "Still ist die Nacht", [199]. Der Asra, [200]. Fader vår, [201]. Vattenliljan, [202]. Moll och Dur, [203]. Ett sommarhem, [204]. Postscriptum till Thekla, [205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet, [206]. Till Lotten, [207]. Till Fru Sophie d'Ailly, [208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie, [209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången"), [210]. Fridshelsning, [211]. Min försterträdgård, [212]. Den 16 September 1877, [213]. Under sjukdom, [214]. Den 1 Februari 1878, [215]. Sista visan


Libretto/text

[1.] Det är i dag för sista gången
Min svaga stämma ljuder här

[2.] Det rum jag lemnar snart skall fyllas,
Ty så var alltid verldens gång

[3.] Och när som framgent mera lyckadt
De roller ges, som jag har spelt