Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 3:dje delen. 58-83

Skriv ut

58. Bekännelse
59. I behåll
60. Afskedssång
61. Hjertats vaggsång
62. Fåfäng varning
63. "Bland viden i dalen djupa"
64. "Som mörka bäcken rinner"
65. Föresats
66. I Maj 1844
67. Till Sophie
68. En dagakarls visa
69. Vaggvisa
70. Den skeppsbrutne
71. Slåttervisa
72. Den öfvergifna
73. Ny kärlek
74. Flickan vid vattnet
75. Om hösten
76. Mitt lif
77. Dödgräfvarsång
78. Ur "Vårbetraktelser under sjukdom"
79. Vid en spegelklar sjö en sommarafton
80. Illusion
81. Hon skrifver
82. Aftonen
83. "Jag lefver väl som en dufva"

  • Tillkomstår: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Dedikation: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Speltid: Ca. 60-90 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1598

Beskrivning av verket

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen


Libretto/text

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen