Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 5:te delen. 103-128

Skriv ut

103. Erik Gustaf Geijer [sic]
104. "Hvar är mitt hem?"
105. A [sic] une femme
106. Tröstung
107. Till Enkefru Anna E. Geijer
108. Hon hvarken hör eller ser
109. Tvekan
110. Vid barnens aftonbön
111. Efter läsningen af en tendensdikt
112. Till godheten
113. Tidigt om morgonen
114. En qvinna vid sitt arbete
115. Nattviolen
116. Naturbetraktelse
117. Uplandsflickan
118. Sagan
119. Tillegnan till en vän
120. Diclythra Formosa (Trädgårdslyran)
121. Efter solnedgången
122. Mognadt förstånd
123. Förtröstan
124. Der schlummernde Amor
125. Önskan i salongen
126. Visiter
127. Aftonstämning
128. Reminiscens

  • Tillkomstår: Ca 1860-1870; se vidare separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Dedikation: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Speltid: Ca. 60-90 min
  • Detaljerad speltid: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1600
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen


Libretto/text

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen