Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 6:te delen. Ur Fänrik Ståls sägner af J. L. Runeberg. 129-145

Skriv ut

129. Vårt land
130. Fänrik Stål
131. Ur 'Molnets broder' "Nu är åsen i min stuga bruten"
132. Ur 'Molnets broder' "Ej med klagan skall ditt minne firas"
133. Veteranen
134. Löjtnant Zidén
135. Torpflickan
136. Sven Dufva
137. Von Konow och hans korporal [sic]
138. Den döende krigaren
139. Otto von Fieandt
140. De två dragonerne
141. Sandels
142. Döbeln vid Jutas
143. Fältmarskalken
144. Gamle Hurtig
145. Kulneff

  • Tillkomstår: Se vidare separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Dedikation: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Speltid: Ca. 40-50 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1601
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen

(Enligt nottrycket: "Vid dessa sånger ur Fänrik Ståls Sägner öfverlemnas åt sångaren att, allt efter poesiens vexlande innehåll, modifiera tempo, samt bestämma f, p, cresc., dim., m.m.")


Libretto/text

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen