Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. 7:de och 8:de delen. 146-190

Skriv ut

146. Reseintryck på isen mellan Sandhamn och Stockholm
147. Lifvets saga
148. Vår-rim
149. Segelsång
150. Bostället
151. Den gamle lotsen
152. Våren kommer
153. Min förtröstan
154. Skaldekonsten
155. Vinterfärd från Stockholm till Sandhamn
156. Resan
157. Neckrosen
158. Den första lärkan
159. + 160. Karin Månsdotters vaggvisa för Erik XIV
161. Sylvias visa
162. Det sägs
163. Hvar?
164. Spinnvisa
165. Ensamhet
166. Barnatro
167. Vårdagsgryning
168. Källsökaren
169. Flyktingen
170. Sken och ljus
171. På afstånd
172. Furien och engeln
173. Sågqvarnen
174. Vissna blommor
175. Sagorna
176. Regnbågen
177. Midsommarnatt
178. På nattlig is
179. På sveden
180. Klostergården
181. Aprilnarri
182. Fosterländsk sång
183. Vallhjons sång
184. Mitt läseri
185. Helsningssång
186. "Tyst, låts om ingenting"
187. Venez, mon enfant
188. Tonen
189. I barndomshemmets trädgård
190. Min mammas förklädsband

  • Tillkomstår: Nr 146-156 1860-1870, nr 157-190 1870-1880 (nr 185 dock troligen 1859); se vidare separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Dedikation: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Speltid: Ca. 120-180 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1627
(Hans Ahlborg Musik)

Beskrivning av verket

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen


Libretto/text

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen