Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sånger och Visor vid Pianoforte. Efterlemnade Sånger. [191]-[215]

Skriv ut

[191]. "Sie haben heut Abend Gesellschaft"
[192]. "Wie kannst du ruhig schlafen"
[193]. "So hast du ganz und gar vergessen"
[194]. "Ja, du bist elend, unch ich grolle nicht"
[195]. "Wir haben viel für einander gefühlt"
[196]. "Lieb Liebchen, leg's Händchen auf's Herze mein
[197]. "Morgens steh' ich auf und frage"
[198]. "Still ist die Nacht"
[199]. Der Asra
[200]. Fader vår
[201]. Vattenliljan
[202]. Moll och Dur
[203]. Ett sommarhem
[204]. Postscriptum till Thekla
[205]. Svar på "Palinodia" och fortsättning af grälet
[206]. Till Lotten
[207]. Till Fru Sophie d'Ailly
[208]. Till Grefvinnan Mathilde de la Gardie
[209]. Afskedssång ("Det är i dag för sista gången")
[210]. Fridshelsning
[211]. Min försterträdgård
[212]. Den 16 September 1877
[213]. Under sjukdom
[214]. Den 1 Februari 1878
[215]. Sista visan

  • Tillkomstår: Nr [191]-[205] + [207]-[208] + [210]-[215] 1870-1880, nr [206] 1862, nr [209] 1866; se vidare separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Dedikation: Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen
  • Speltid: Ca. 60-90 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Ed. nr. 1583

Notmaterial/stämmor återfinns

Häftet finns för fri nedladdning hos Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen


Libretto/text

Se separata registreringar för de sånger som ingår i samlingen