Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Smärre kompositioner för piano. Efterlemnade arbeten, 3:dje häftet

Skriv ut

17. Andante con moto
18. Allegro
19. Allegretto quasi più Allegro
20. Andante
21. Allegretto
22. Andante
23. Andante con moto
24. Più Allegro
25. Allegretto

  • Tillkomstår: Ca 1870-1880
  • Verktyp: Piano
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Hirsch, Stockholm

Beskrivning av verket

17. Andante con moto A-dur 2/4, 67 takter (24:/:40:/3)
18. Allegro h-moll 2/4, 34 takter (26:/8)
19. Allegretto quasi più Allegro D-dur 2/4, 56 takter (18/:38:/)
20. Andante D-dur 2/4 26 takter (da capo 12 takter)
21. Allegretto B-dur 2/4, 78 takter
22. Andante c-moll 2/4, 54 takter
23. Andante con moto G-dur 2/4, 60 takter (16/:44:/)
24. Più Allegro g-moll 6/8, 26 takter
25. Allegretto G-dur 3/8, 60 takter (32/:28:)