Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Sång vid framkomsten till Köpenhamn d. 23 Juni 1845 ("Fritt må stormarna gå")

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1845
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: A. F. Lindblad
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

100 Äldre och Nyare Svenska Sånger för Fyra och Fem Mansröster redigerade af J. A. Josephson och Fr. Arlberg, Första Delen, Abr. Hirschs Förlag, (Ed. nr. saknas) [1873]

Beskrivning av verket

Moderato un poco Maestoso Ess-dur 3/4


Libretto/text

Fritt må stormarna gå.
Fritt må böljorna slå