Adolf Fredrik Lindblad (1801−1878)

Kvartett N:o 7 [A-dur, tryckt som N:o 6, ofullbordad] i arrangemang för piano fyra händer

Skriv ut

1. Allegro vivace.
2. Andante grazioso.
3. Menuetto: Allegro — Trio: Più lento grazioso — Menuetto D.C.

  • Tillkomstår: tillkomstår osäkert
  • Verktyp: Piano 4 händer
  • Speltid: Ca. 15-20 min

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen

Litteraturhänvisning

Wallner, Bo: "Den svenska stråkkvartetten I: Klassicism och romantik", Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie nr. 24, Stockholm 1979, s. 47-49 (?), 49-51 (om Lindblads kvartetter och annan kammarmusik: s. 43-51).

Beskrivning av verket

1. Allegro vivace A-dur 4/4 (C), C-dur - A-dur - F-dur - A-dur
2. Andante grazioso F-dur - A-dur - F-dur
3. Menuetto: Allegro A-dur 3/4 - C-dur - A-dur; Trio: Più lento grazioso D-dur 3/8; Menuetto D.C.


Verkkommentar

Förvirrande är, att Wallner kallar stråkkvartetten i Ess-dur, som är tryckt som nr 5, för nr 6 och "den ofullbordade" stråkkvartetten i A-dur, som är tryckt som nr 6, för nr 7, medan däremot det citat från A-durkvartetten "nr 7" han ger på s 48 inte återfinns i den tryckta nr 6! "Även Homeros tar sig ju en lur ibland"?

Men nu har jag förklaringen: Kvartett N:o 5 i F-dur trycktes aldrig, istället trycktes kvartetterna N:o 6 och 7 som N:o 5 och 6! F-durkvartetten finns endast i manuskript!

Klas Gagge