Lennart Lundberg (1863−1931)

Barcarole (Barcarolle)

opus 7 nr 1

Skriv ut
  • Tillkomstår: Troligen 1890-talet (se vidare nedan)
  • Verktyp: Piano
  • Dedikation: "Till Fröken Elvira Huss" (enligt nottrycket)
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Exempel på tryckta utgåvor

Abr. Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel, Georg Abr:son Lundquists Förlag, Abr. L. 3214

Beskrivning av verket

Allegretto molto moderato c-moll (-G-dur) 6/8


Verkkommentar

Opus 5 är daterad 1893-95 enligt förteckning över Lennart Lundbergs arkiv hos Musik- och teaterbiblioteket, dock med deras reservation att tonsättarens egenhändiga opusförtecking inte stämmer överens med de tryckta verken enligt katalogen.