Amanda Maier-Röntgen (1853−1894)

Den sjuka flickans sång

Skriv ut
  • Tillkomstår: "Den 19 Sept. 78."
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén [avser Carl David af Wirsén (1842-1912)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Amanda Maiers saml.

Beskrivning av verket

Langsam f-moll 12/8, 16 takter, etwas unruhig, 8 takter, 4/4 (C), 3 takter, 12/8, 24 takter, totalt 51 takter


Libretto/text

Den sjuka flickans sång

Tysta minne af flydda dagar,
som i djupet af hjertat klagar
Hvad du bådar jag anar nog;
Ack, du qvider som fogeln qvider
När i kulna novembertider
Han förglömt sig i Nordanskog.

Om han flaxar med frusna vingar
Om till söder hans längtan svingar
Långt från dimmor och långt från snö
Intet hjelper, För sent att fara!
För sent! Om han flöge han skulle bara
under frostiga skurar dö.

O när intet dig mer kan rädda,
Då är bättre att tyst dig bädda
under granen i ro till slut,
Fogel bättre att barmen sluta
Tätt mot mossan och blicken sluta
Och i toner få andas ut.