• Tillkomstår: 30 oktober 1878
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: C.D. af Wirsén [avser Carl David af Wirsén (1842-1912)]
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Amanda Maiers saml.

Beskrivning av verket

Innig etwas bewegt A-dur 2/4


Libretto/text

Jag mins, hur förr vid klockans klang 
Jag hem från skog och hagar sprang, 
Jag sjöng och sjöng, min hjord jag dref
Vid stugans grind hur glad jag blef! 
Ty der var han 
Och ingen ann
Och solens sista stråle såg 
Hur vid hans hjerta flickan låg

Nu käns det svårt när klockan slår
Med tunga steg dithem jag går
Vid stugans grind han syns ej mer
De lagt se’n länge honom ner 
På bädd så hård 
I kyrkogård. 
O det var der, jag mins det nog
Som ständigt solens stråle dog.