Carl Abraham Mankell (1802−1868)

Svenska folk-melodier satte for två tenor- och två bas-röster

Skriv ut
  • Tillkomstår: Inget tryckår finns, tidpunkten för sångernas tillkomst högst osäker
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Detaljerad speltid: Speltid per sång

Exempel på tryckta utgåvor

Svenska folk-melodier satte för två tenor- och två bas-röster. Stockholm u.å.: C.A. Westberg.

Beskrivning av verket

1.Dufvans sång på Liljeqvist (Poco adagio)
2. Sven Svanehvit (Andante)
3. Liten Karin (Andante)
4.Sven i Rosengård (Andantino)
5. Den bergtagna (Andante)
6. Liten Kerstin och hennes moder (Poco adagio)
7. Och jungfrun hon gick (Poco adagio)
8. Pehr Thyrssons döttra (Andante)
9. Wermlandsvisa (Andante)