Melcher Melchers (1882−1961)

Sonat för violoncell och piano

opus 20

Skriv ut

1. Moderato - Meno mosso. Poco tranquillo - Allegro - Tempo I - tranquillo - Molto tranquillo - Tempo I - Meno mosso. Tranquillo - tranquillo - Allegro - Tempo I - Vivo
2. Lento, molto sostenuto - a t:o (poco più mosso) - Tempo I - a t:o (poco più mosso)
3. Allegro - Poco meno mosso - Più mosso - T:o I, meno mosso - T:o I - a t:o Meno mosso - Più mosso - Vivo - Più vivo - T:o I - Poco adagio

  • Tillkomstår: 1926
  • Verktyp: Cello och piano
  • Dedikation: "Carl Christiansen vänskapsfullt tillägnad"
  • Speltid: 25 min
  • Detaljerad speltid: Lidström-Forsberg: 24'55'' (1: 9'11'', 2: 6'28'', 3: 8'55'')

Exempel på tryckta utgåvor

Musikaliska Konstföreningen, Stockholm 1940

Notmaterial/stämmor återfinns

Musik- och teaterbiblioteket

Beskrivning av verket

1. Moderato C-dur 6/8, 54 takter, Meno mosso. Poco tranquillo, 28 takter, Allegro, 8 takter, Tempo I, 71 takter, tranquillo, 25 takter, Ess-dur 6/2, 10 takter, Molto tranquillo, 2 takter, Tempo I C-dur 6/8, 43 takter, Ass-dur, 1 takt, Meno mosso. Tranquillo, 28 takter, tranquillo, 2 takter, Allegro C-dur, 8 takter, Tempo I, 16 takter, Vivo, 3 takter, 9/8, 1 takt, 6/8, 31 takter, totalt 321 takter
2. Lento, molto sostenuto e-moll 4/4, 18 takter, a t:o (poco più mosso), 18 takter, Tempo I 2/4, 1 takt, 4/4, 17 takter, a t:o (poco più mosso), 30 takter, totalt 84 takter
3. Allegro C-dur 3/4, 83 takter, Poco meno mosso, 96 takter, Più mosso, 40 takter, T:o I, meno mosso, 166 takter, T:o I, 70 takter, a t:o Meno mosso f-moll, 96 takter, Più mosso C-dur, 48 takter, Vivo, 16 takter, Più vivo, 8 takter, T:o I, 4 takter, Poco adagio, 5 takter, totalt 632 takter