• Tillkomstår: Februari 1900
  • Verktyp: Röst och piano
  • Textförfattare: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Speltid: 1 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: Autografsamlingen

Beskrivning av verket

Andantino ciss-moll (taktart saknas)


Libretto/text

[Text saknades vid registreringstillfället]