John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Ve världen för förförelsers skull. [Motett för] Mikaelidagen ur Tolv nya motetter

Skriv ut
  • Tillkomstår: 1930 (enligt Svenskt Biografiskt Lexikon)
  • Verktyp: Blandad kör a cappella
  • Textförfattare: Nya Testamentet, Matteusevangeliet 18:7, 10
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

S.A.T.B., S.A.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

A. B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 710 (copyright 1931)

Beskrivning av verket

Appassionato - Tranquillo ciss-moll - Dess-dur 4/4 (C)


Verkkommentar

Samlingen "Tolv nya motetter" innehåller:
1. Så biden tåligt
2. Herre, till dig upplyfter jag min själ
3. Huru ljuvliga äro icke dina boningar
4. Sannerlig, han bar vår krankhet
5. Jag är vägen, sanningen och livet
6. Kommen till mig
7. O Herre Gud, var mild och god
8. Detta är Guds vilja
9. Så älskade Gud världen
10. Ve världen för förförelsers skull
11. Land, hör Herrens ord
12. Herre, hör min röst

Se vidare separat registrering av respektive sång


Libretto/text

Ve världen för förförelsers skull,
ty förförelse måste ju komma