John (Theodor/Teodor) Morén (1854-1932)

Gud bevare Sverge! [sic; Sverige] ("När i välgångs goda dar")

Skriv ut
  • Tillkomstår: Tillkomstår osäkert (sången finns utgiven 1897)
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Textförfattare: Gunnar Wennerberg
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

T.T.B.B., T.T.B.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förrbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Beskrivning av verket

Allegretto Ess-dur 3/4


Libretto/text

När i välgångs goda dar
Vi med lust oss bärge [sic],
Och när landsfrid strålar klar:
Gud bevare Sverge!