• Tillkomstår: Ca 1920-1930
  • Verktyp: Röst och piano
  • Speltid: Ca. 1-5 min
  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: H. Munktells samling

Beskrivning av verket

A-dur 4/4 (C)


Libretto/text

Verldar en gång ...