Helena Munktell (1852−1919)

Sverige i sigte (Sverige i sikte) [Sverge i sikte]

Skriv ut
  • Verktyp: Manskör a cappella
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Manskör, T.T.B.B.

Exempel på tryckta utgåvor

• Lindqvist: Manskören nr 26, s. 40. Signum på Musik- och teaterbiblioteket: Ka/Sv 351:26
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sverges [sic] K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. nr. saknas) [1897]
• Manskören. En samling Körer och Kvartetter för Mansröster enligt uppdrag af Förbundsstyrelsen för Sveriges K. F. U. M. samlade och utgifna af Hugo Lindqvist Kantor i Maria Kyrka, Sånganförare i K. F. U. M. i Stockholm, Femte upplagan, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: H. Munktells samling

Beskrivning av verket

Andante con moto F-dur 6/8


Libretto/text

I aftonens timma jag vänder ...