Helena Munktell (1852−1919)

Tvenne damkörer [för damkör med pianoutdrag]

Opus 22

Skriv ut

1. Sensitiva
2. Konvalj

  • Tillkomstår: Nr 1 tryckt 1898
  • Verktyp: Damkör a cappella
  • Textförfattare: J. Nyblom
  • Speltid: Ca. 1-5 min

Soloröster/kör

Damkör, S.S.S.A.

Exempel på tryckta utgåvor

Enl anteckning på autografen finns nr 1, Sensitiva, tryckt i "Julhälsning i toner", Brückner, [Göteborg] 1898.

  • Autografen återfinns: Musik- och teaterbiblioteket
  • Katalogsignum/kommentar till autografen: H. Munktells samling, sorterade separat. Båda sångerna finns som ms sorterade på Damkörer

Beskrivning av verket

1. Sensitiva: Innerligt, ej för fort E-dur 4/4 (C)
2. Konvalj: ciss-moll 4/4 (C)


Verkkommentar

"Op. 22" ditskrivet med blyerts på manuskriptet, men även Dalsvit har opusnummer 22.


Libretto/text

1. Kläd din själ ...

2. En bedjande Mariabild ...